Portfolio

Werkzaamheden
Workshops, lezingen
Nevenfuncties
Coaching
Advieswerkzaamheden
Conferenties en lidmaatschappen
Publicaties

Werkzaamheden

* Lid Raad van Commissarissen Samenwerking Vlaardingen april 2016-heden.
Op voordracht van de huurders, met portefeuille Volkshuisvesting. Vanaf januari 2017 voorzitter van de RvC wst Samenwerking.

* voorzitter Sociale Verhuurders Haaglanden februari 2014 – heden
De SVH is een vereniging van de 15 woningcorporaties in de regio Haaglanden. De woonruimteverdeling, kennisdeling en regionale belangenbehartiging (incl regionale prestatieafspraken) zijn de taken van de vereniging. Het bestuur wordt door de vertegenwoordigers / bestuurders van de corporaties gevormd, met mij als onafhankelijk voorzitter.

* Voorzitter Branchevereniging Spelen en Bewegen juni 2015 – heden
De Branchevereniging voor Nederlandse bedrijven op het gebied van speeltoestellen, ondergronden, speelruimte advisering en inspecties heeft gekozen voor een nieuwe koers met een onafhankelijke voorzitter.

* Voorzitter Raad van Commissarissen woningstichting MeerWonen en voorganger Buitenlust januari 2011-juli 2017
Met de portefeuille Bestuurlijk / Volkshuisvesting. Vanaf 1/1/17 op voordracht van de huurders MeerWonen (HMW) en vanaf juli 2017 als lid ipv als voorzitter; dit nav afspraken ten tijde van de fusie tot MeerWonen.

* Lid Provinciale Staten Zuid-Holland 17 maart 2011 – heden
Namens de PvdA-fractie in de provincie Zuid-Holland zit ik in de commissie Groen en Water; ik heb daarbinnen het aandachtsgebied Groen. Dat zijn zowel de recreatie- als de natuurgebieden in onze drukbevolkte provincie. Daarnaast heb ik affiniteit met de ruimtelijke ordening in brede zin, het provinciaal fietsbeleid en erfgoed.

* Voorzitter Stichting Veilig Spelen april 2011-heden
De svs is opgericht door de branchevereniging spelen en het keurmerkinstituut om ‘inspecteurs speelplekken’ te certificeren. Daardoor komt er hopelijk ook voor iedereen in het veld meer helderheid over wat een speeltoestellen-inspecteur weet, kan en doet. Met deze professionalisering hopen we ook onnodig streng optreden te voorkomen. Risico’s leren nemen hoort bij spelen!
De eerste examens zijn in 2012 afgenomen, zie het register voor de gecertificeerde inspecteurs.

* lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal juni 2013 – juni 2015
Als lid van de Eerste Kamer voor de Partij van de Arbeid houd ik me bezig met de onderwerpen: milieu, economie, kinderopvang en wmo. Bij het beoordelen van wetsvoorstellen die zijn vastgesteld door de Tweede Kamer zet ik mijn capaciteit in om zowel te letten op de grote lijn als de precieze tekst.

* Hoofd programma’s bij Jantje Beton maart 2011 – 2014
Jantje Beton wil dat kinderen gewoon de deur uit kunnen om te gaan en te spelen waar zij dat willen. Daarom bedenkt, financiert en organiseert de stichting projecten die het vrije buitenspelen bevorderen. Jantje Beton dankt haar naam aan alle flatgebouwen (beton) die als paddenstoelen uit de grond schoten en waardoor alles werd volgebouwd. De afdeling Programma’s besteedt het gecollecteerde geld aan speelwijken, SchoolSpeelPleinen en speelplekken. Ook doen we aan belangenbehartiging en hebben we een programma Onderzoek&Ontwikkeling.

* Adviesbureau Stad 2.0 opgericht mei 2010
Voor adviesprojecten die vanuit Stad 2.0 zijn ondernomen zie onder het kopje Advieswerkzaamheden.

* Wethouder gemeente Delft april 2006 – april 2010
Als wethouder verantwoordelijk voor: het project Spoorzone, Ruimtelijke Ordening, Verkeer, Openbare Ruimte, Toezicht&Handhaving, Reiniging, Wijkzaken en de kindvriendelijke stad.

Workshops, lezingen
Hieronder een aantal voorbeelden van mijn bijdragen aan symposia workshops en conferenties.

* bijdrage leergang PvdA Haaglanden “orientatie raadslidmaatschap’, 18 januari 2017
* presentatie op het congres Child in the City, 8 november 2016
* dagvoorzitter ‘klimaatvriendelijke stad” PvdA ZH, 16 september 2016
* keynote spreker bij Ruimteschepper-kennissessie Geo & Maatschappelijk bewust ondernemen, 8 september 2016
* gastspreker op de bedrijfsborrel van de Bieslanddagen, 3 september 2016
* lezing Speelforum, 23 juni 2016
* gastles strategiecursus ambtenaren MRDH, 13 mei 2016
* dagvoorzitter “heel Zuid-Holland Fietst” PvdA ZH, 18 maart 2016
* gastles strategiecursus ambtenaren MRDH, 27 maart 2015
* presentatie Public Affairs, Groene11, 9 februari 2015
* presentatie Plekcheck, conferentie Natuursprong, 24 november 2014
* lid paneldiscussie NSGK, 17 november 2014
* presentatie Stichting Veilig Spelen dag Openbare Ruimte Houten, 8 oktober 2014
* panellid expertsessie Omgevingswet, 8 oktober 2014
* posterpresentatie Child in the City 2014 te Odense, 1 oktober 2014
* debat op SSR-Wageningen, 11 september 2014
* lezing voor PvdA Zoetermeer, 14 juli 2014
* loopbaanlezing op de terugkomdag Wageningse Alumni, 2 november 2013
* de “eerste honderddagen in de Eerste Kamer”, gesprek met de Rotary kring Koningsveld, Delft 28 oktober 2013
* Lezing kindvriendelijke buitenruimte, BNA-kring Haaglanden, 25 oktober 2012
* Workshop beursvloer Groen doet goed, ‘Hoe bereik ik mijn bestuurder’ 11 oktober 2012
* Presentatie Jantje Beton Speelaward Zagreb, 27 september 2012
* Presentatie bij uitreiking Speelaward over mooie ontwerpoplossingen, 31 mei 2012
* Dagvoorzitter Kick-Off Natuurweb Noord-Holland 16 februari 2012
* Lezing Aldo van Eijck symposium, van Eesteren museum 27 oktober 2011
* Gastcollege InHolland met Gemma van der Ploeg bij het onderdeel ‘participatieve planvorming’, 7 maart 2011
* Dagvoorzitter en mede-organisator Bijeenkomst Jeugd en Ruimte 25 februari 2011 (VNG en provincie Noord-Holland)
* Workshop VNG-international policy en gender 9 december 2010 met El-Batoul Zembib via het LOGO South programme
* workshop over speelnatuur en kinderrechten NME-dag Noord-Holland 25 november 2010
* Masterclass duurzame mobiliteit, woensdag 22 september 2010

Nevenfuncties

* Lid kerngroep netwerk Child Friendly Cities Nederland
Positief jeugdbeleid geven gemeentes vorm met diverse organisaties; door te leren van en met elkaar kom je verder.

* Lid Raad van Toezicht Sympany, januari 2017-heden
Als lid van de RvT van dit goede doel (textiel inzameling tbv projecten in mn derde wereld landen) adviseren we het bestuur en houden we toezicht op de koers.

* Lid bezwaarschriftencommissie gemeente Rotterdam, juli 2014-heden
Als lid van de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie adviseer je het college van B&W over een bezwaarschrift.

* Ambassadeur Groen Gemeenten voor Duurzame ontwikkeling 2011-2017
De vereniging GDO is een vereniging van gemeentes. Als ambassadeur Groen heb ik namens GDO zette ik me in zodat zowel gemeenten als anderen aandacht blijven hebben voor natuur- en milieucommunicatie.

* Bestuurslid platform Ruimte voor de Jeugd voorjaar 2011-2012
Ruimte voor de Jeugd is een platform van organisaties en personen die de bewegingsvrijheid van kinderen op straat willen bevorderen. Het bestuur van de stichting organiseert bijeenkomsten om het platform te ondersteunen.

* Bestuurslid Werkplaats Spoorzone Delft zomer 2010-2013
De Werkplaats Spoorzone Delft (WeSD) is een non-profit vereniging, opgericht door burgers van Delft. WeSD wil bewoners en bestuurders van Delft betrekken bij de verandering van de Spoorzone. Om een positieve maatschappelijke betrokkenheid tot stand te brengen organiseert WeSD culturele en participatieve activiteiten.

Coaching

* Coaching wethouder november 2010-2013
Toen ik zelf begon als wethouder heb ik een coach gezocht en een intervisiegroep. Vanaf 2010 gaf ik een gedurende drie jaar een net nieuwe wethouder feedback, tips en doordenkers om het werk nog beter te kunnen doen.

* Coaching raadslid in Zuid-Holland 2010-2011
Een PvdA raadslid dat in maart 2010 benoemd is, heeft verzocht om gedurende een jaar door mij gecoacht te worden.

* Meedenken ervaren jonge politici 3 september 2011
De Partij van de Arbeid (Centrum voor lokaal bestuur) heeft een traject voor jonge politici. Degenen met meer ervaring konden met mij en drie andere ‘oude rotten’ van gedachten wisselen over allerlei dilemma’s en keuzes.

* Gast bij projectregisseurs DHV 12 november 2010
Project- en procesmanagers zien verschillende zaken: het spanningsveld tussen politiek en inhoud, verwachtingen van bestuurders of politici (en hoe weet je het verschil er tussen?) het wegen van verschillende belangen etc. Als gast reflecteerde ik op praktijkcasussen.

* Wibautleergang; slotbijeenkomst zaterdag 2 oktober 2010 ; Schaeferleergang 15 december 2012
Het Centrum voor lokaal bestuur organiseert de Wibautleergang voor nieuwe raadsleden. Als procesbegeleider met ervaring in de lokale politiek hielp ik de cursisten die in teams als praktijksimulatie een grote opdracht moesten volbrengen. Voor de Scheaferleergang deed ik mee aan een vergelijkbare slotbijeenkomst.


Advieswerkzaamheden

* Kindvriendelijke Duindorp, Den Haag – met Omgeef.nl 2013
Met Marcel Bolten heb ik in kaart gebracht hoe de kinderen in Duindorp de wijk ervaren en gebruiken.

* Speelbehoefte Havenkwartier, Den Haag – 2013
Voor het stadsdeel Scheveningen de speelbehoefte in het Havenkwartier onderzocht.

* Oostelijke handelskade; hoe willen kinderen buitenspelen? – met Jonge Honden 2011-2012
Samen met Wouter Rijsman heb ik in kaart gebracht hoe het buitenspelen beter kan – volgens de kinderen zelf. Het heeft een leuk filmpje opgeleverd.

* Philadelphia: inventarisatie locatie in Delft e.o. (na)zomer 2011
Deze organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking wil in Delft (of directe omgeving) een nieuwe locatie realiseren. Ik voerde een inventarisatie van de mogelijkheden en mogelijke partners uit.

* TNO – Branchevereniging Spelen Voor het Branche Innovatie Contract (BIC) zijn vier workshops gehouden 1e helft 2011
Ik heb daarin de rol van ‘buitenstaander’ en deskundige op het vlak van politiek en gemeentelijk bestuur meegedacht.

* Meedoen met speelnatuur in Noord-Holland september 2010-juni 2011
-gesubsidieerd project, omvang ongeveer 50.000 euro; projectleider in opdracht van de Speeldernis Rotterdam
Met subsidie van de Provincie Noord-Holland, AgentschapNL en steun van diverse organisaties werd een onderzoek uitgevoerd. Dat ging over hoe gemeentes in Noord-Holland gestimuleerd kunnen worden om meer speelnatuur te realiseren. Dit project leide tot een voorstel (NME-arrangement), om speelnatuur en een versterkte NME-infrastructuur tot stand te brengen. Meer op de volgende websites over NME, over speelnatuur zie: springzaad en het boek Speelnatuur in de stad (bij downloads).

* Inventarisatie bestuurlijke prioriteit voor GKC/InHolland december 2010
Voor InHolland achterhaalde ik de bestuurlijke prioriteiten in de Randstad voor de groene kennis coöperatie (GKC). Dit is een innovatieplatform waar groene onderwijs- en onderzoeksinstellingen met het bedrijfsleven en de maatschappij werken aan benutting van groene kennis.

* Training voor UNCDF en VNG International (LOGO South Programme- Municipal International Cooperation) 1-4 juni 2010, Dar-es-Salam/ Tanzania
Met El Batoul Zembib deze meerdaagse training gegeven over “Gender equality in local governance”.

Conferenties en lidmaatschappen

* Tweejaarlijkse conferentie Child in the City conferentie
In 2006, 2008 en 2010 ging ik hier al heen. In 2012 heb ik er een presentatie gegeven en mijn toenmalige onderzoek gepresenteerd. In 2014 presenteerde ik Plekcheck in Odense, lees meer in de nieuwsbrief van september 2014. En in 2016 heb ik onderzoek geiniteerd door de Branchevereniging Spelen en Bewegen naar burgerparticipatie gepresenteerd.

* Lid netwerk WoonErfGoed – februari 2011-heden
In februari 2011 hebben een aantal mensen het initiatief genomen om leefbare straten beter onder de aandacht te brengen. Ik denk mee over dit belangrijke onderwerp. Lees er over op de website.

Daarnaast was ik lid van the Lighthouse en metselaar bij GroenCement.

Publicaties

* blog als voorzitter Branchevereniging Spelen en Bewegen in Buitenspelen, nummers september 2015, december 2015, maart 2016, juni, september en december 2016
* Straatbeeld, september 2015, pagina 9, “Tiener in de lantarenpaal
* Straatbeeld, december 2014, pagina 9, “beheerarmoede
* Straatbeeld, september 2014, pagina 9, “klein klein kleutertje
* S&RO, juni 2014, pagina 17-19, “Stadskinderen hebben het beter”
* Straatbeeld, juni 2014, pagina 9, “Kriebels van Schoon, Heel en Veilig
* Real estate magazine, april 2013, pagina 15-17 “Een gezonde investering