Wie ben ik

Mijn naam is Anne Koning en ik ben onder meer voorzitter bij de Sociale Verhuurders Haaglanden, de Branchevereniging Spelen en lid van de Provinciale Staten Zuid-Holland voor de PvdA.

Ik zet me in voor sociale, groene en kindvriendelijke buurten. Want plekken waar kinderen spelen zijn ook fijne plekken voor anderen. Vanuit mijn werk en in de politiek, zet ik me in voor een fijne woonomgeving in de stad. Eerder droeg ik als raadslid en wethouder van Delft bij aan een kindvriendelijke stad. ook ben ik lid geweest van de Eerste kamer.

Mijn visie
Mijn achtergrond
Mijn inzet

Mijn visie
Een omgeving die is ingericht voor kinderen is goed voor iedereen. Vooral kinderen en ouderen en andere kwetsbaren zijn afhankelijk van een goede inrichting van hun woonomgeving. Voetgangers en fietsers zijn het erg gebaat bij een goede buitenruimte. Ook voor mensen zonder werk is een fijne buurt heel belangrijk. Deze gebruikers staan dus centraal in de plannen die ik ontwikkel voor buurten en wijken. Spelende kinderen en zitplekken waar ouderen en jongeren elkaar kunnen ontmoeten. Zo’n kindvriendelijke, fietsvriendelijke en groene stad bereik je door de juiste bestuurlijke stappen te zetten op het vlak van verkeer en Ruimtelijke Ordening. Als buitenstaander kan je bestuurders ondersteunen en inspireren bij die stappen.

Wonen en werken in de buurt
Ik zet me graag in voor buurten met gemengde functies, dus (woon)wijken waar ook mensen werken. Een wijk met bijvoorbeeld een buurtwinkel, een gezondheidscentrum, kapper, fietsenmaker en zzp’-ers leeft! Kinderen zien mensen werken, (oudere) mensen kunnen dichtbij een boodschap doen. Als wethouder van de gemeente Delft (2006-2010) heb ik deze ideeën deels kunnen realiseren. Zo besloot de gemeenteraad in Delft tot het makkelijker mixen van werken en wonen. In nieuwe bestemmingsplannen mag er per woning een flink stuk worden gebruikt voor werken. Ook werkte ik aan het realiseren van goed openbaar vervoer. Zoals een tram naar een R&D terrein en een buslijn naar een nieuwbouwlocatie. Bekijk op de pagina downloads verschillende nota’s en de structuurvisie voor Delft en een speciale bijlage van de Stadskrant uit 2010.

Plekcheck.nl
Uit onderzoeken blijkt elke keer weer dat buitenspelen goed is voor kinderen en dat ze dat leuker vinden dan binnen zijn. Daarom ben ik een laagdrempelig crowdsourcing initiatief gestart om buitenspelen te stimuleren. Op plekcheck.nl kunnen ouders een fotootje en beoordeling plaatsen van speelplekken waar zij met de kinderen zijn geweest. Die zijn dan op een kaart terug te vinden voor anderen. Ik bedacht deze site omdat ik zelf regelmatig op zoek was naar nieuwe leuke speelplekken voor mijn zoon en dochter. Begin 2015 heb ik de site overgedragen aan Monique Methorst die er meer tijd in kan steken dan ik kon. De naam is inmiddels aangepast naar playadvisor.

Mijn achtergrond
Groen zit in mij, maar menselijk gedrag fascineert mij. Want hoe kan je de openbare ruimte zo inrichten dat deze goed gedrag tussen mensen bevordert? Daarom heb ik, na mijn oorspronkelijke studie Bosbouw in Wageningen, de Master City Developer gevolgd en in 2012 afgerond. Na deze studie aan de Erasmus universiteit ben ik nu dus ook stedelijk gebiedsontwikkelaar.

Onderzoek onder gemeenten
In het onderzoek voor deze Master stond de vraag centraal wat de belemmeringen zijn voor gemeenten om te investeren in buitenspelen en dus een kindvriendelijke buitenruimte. Jantje Beton sponsorde het onderzoek en gebruikte de uitkomsten voor de Child in the City conferentie 2012, zie ook de speciale site over dit congres.
Uit de online enquête onder gemeenten bleek dat velen de buitenruimte niet als saai zien. Ook vinden veel gemeenten dat ouders tekort schieten, zij laten hun kinderen te veel achter de computer.
De resultaten maakten het probleem voor mij veel scherper. Als gemeenten het probleem niet zien zullen ze geen deel worden van de oplossing. Ik ontwikkelde een gemeentelijk besluitvormingsmodel om lokaal stappen te kunnen zetten naar kindvriendelijke buitenruimtes in woonbuurten.

Mijn inzet
Vanuit mijn bedrijf en als politicus zet ik me onder andere in voor kindvriendelijke woonbuurten. Als buitenspelen, fietsen, wonen en openbaar bestuur bij elkaar komen heb ik daar graag een rol in. Daarom werk ik als het kan mee aan lezingen, workshops of andere bijeenkomsten. Ik wil meedenken, sparren en mensen uitdagen om iets te bereiken voor een mooiere openbare ruimte. Een rol als advocaat van de duivel schuw ik daarbij niet! Een deel van mijn werkzaamheden is gericht op het anderen helpen beter te functioneren. In coachingsgesprekken, trainingen of als dagfacilitator is het mijn doel er voor te zorgen dat een ieder het beste uit zichzelf haalt. Ik ben er daarbij van doordrongen dat diversiteit leidt tot creativiteit. Mijn feedback en advies helpt mensen op weg om zelf wezenlijke bijdrages te leveren.

Bekijk mijn Curriculum Vitae via de downloadpagina.