Tips voor gemeentes die samen werken aan kindvriendelijke openbare ruimte

Op dinsdag 9 april verzorgden Esther Visser (Den Haag), Dayenne L’Abee (NISB) en ikzelf (Jantje Beton) een tweetal workshops.

Dat was ons gevraagd in het kader van de week van de openbare ruimte.

Wij waren gevraagd de deelnemers mee te nemen in het thema “integraal beleid”. Zowel de NiSB als Jantje Beton geven aan dat een gemeente vanuit meerdere beleidsvelden moeten samen werken om een goede kindvriendelijke buurt te krijgen. In Den Haag heeft Esther zelf met allerlei disciplines samengewerkt aan dit thema. Er zijn trouwens meer gemeenten waar dat al gebeurt. De film die Tineke Thijsseling liet zien over het proces in Leeuwarden liet dat ook zien. En zo zijn er gelukkig meer voorbeelden.

Esther, Dayenne en ik zelf hadden tips voorbereid voor iedereen die integraal wil werken aan kindvriendelijke buurten. En tijdens het bespreken van de stellingen, hebben we die aangevuld “uit de praktijk”.Ik deel hier graag ons lijstje:

De meegegeven tips in de presentatie waren.

–       Doe een pilot

–       Regel een integrale projectgroep met bestuurlijk en MT commitment

–       Pak de lol (en dat kan makkelijk met kids)

–       Publiek en  private samenwerking

–       Blijvend faciliteren, stimuleren en communiceren

Maar ook een kaart zoals gemaakt in Den Haag om aan te tonen welke beleidsvelden allemaal bijdragen, kan helpen:

Schermafbeelding 2013-04-14 om 15.57.09

Deze zijn verder aangevuld naar aanleiding van de besproken stellingen met:

–       Laat je collega ambtenaar / afdeling scoren met het project (gun het plekje in de zon)

–       Ala Enschede: doe een buddyproject waarbij oudere kids de jongere coachen om een activiteit op te zetten (sport/spelen vanuit andere invalshoek)

–       Gebruik een deel van het investeringsbudget gewoon voor participatie; het hoort toch bij een goed proces?! (waardoor je ook niet te kort komt voor participatie)

–       Zorg dat je je doel/effect subjectief in beeld mag brengen “er is meer reuring gekomen in het park” is eenvoudiger te meten dan percentuele groei van het gebruik

–       Op beheersniveau zitten de velden/disciplines veel dichterbij elkaar dan op beleidsniveau; dus starten vanuit beheersniveau om integraal te gaan kan werken

–       Let op: Integraal is zo sterk als de zwakste schakel

–       Vorm een werkgroep met mogelijke tegenstanders (en laat die zich zelf verbazen)

–       Sluit aan bij de trend van “ontwikkelend beheren” dan is de stap naar integraliteit in alle fases vanzelfsprekend

–       Maak een kaart (ala Den Haag) om de beleidsvelden/wethouders een goede reden te geven om mee te doen