zeeheldengraf

In de oude kerk in Delft bevinden zich twee graven van Nederlandse zeehelden: Piet Hein en Maarten Tromp. Deze graven zijn eigendom van de Nederlandse staat.

Het onderhouden van dit Nederlandse erfgoed kost natuurlijk geld. Blijkbaar te veel geld volgens het Rijk. Half februari verschijnen er berichten dat het Rijk de graven wil verkopen.

Ik probeer het me voor te stellen: je koopt dan een graf en neemt dat dan mee? Is er een museum die dat wil ondanks de Rijks bezuiniging? Of wil de gemeente Delft of de provincie het dan kopen?

Mijn fractiegenote Rawa Hassan gaat de gedeputeerde vragen wat de provincie nu gaat doen. Ik ben erg benieuwd naar het antwoord.