Vernieuwing in de Buitenhof

Deze week hebben VNG en Ipo voorbeelden van stedelijke vernieuwing met isv-middelen overhandigd aan de tweede kamer. Deze rijksmiddelen vervallen na 2014, waardoor het lastiger wordt voor de nodige vernieuwingsklussen. Als stedelijke gebiedsontwikkelaar heb ik het voorbeeldenboekje gedownload en bekeken.

Wat is t leuk om de beschrijving van de Buitenhof te lezen. Aan de verbetering van deze wijk heb ik als wethouder in Delft (2006-2010) mogen meewerken. De verandering van kijkgroen naar doe-groen is eind 2009/begin 2010 zichtbaar geworden.

Ik schreef daar toen al over, zie oa mijn blog nr 263 of nr 343 Daarna is natuurlijk nog meer opgepakt. De moestuin; Gillis Paradijs is gekomen. Daarover lees je meer bij Groenkracht.

Bij het werken aan plannen voor de Buitenhof in 2008 was al duidelijk dat het succes van het Poptapark in Delft naar meer smaakte. Inmiddels heeft mijn studiegenoot Lucy Goslinga in haar scriptie ook het belang van deze bijdrages aan gebiedsontwikkeling beschreven.

Een goed functionerende openbare ruimte is niet genoeg om een fijne woonbuurt te worden, daar ben ik van overtuigd. Toch is die openbare ruimte precies de plek waar de samenleving vorm krijgt. In het voorbeeldenboek lees ik:

De extra inzet van de gemeente overtuigde corporatie Woonbron ervan om niet alleen te investeren in woningen maar ook in de openbare ruimte.
Dat is belangrijk, want zoals in veel andere flatwijken is er veel ongebruikt ‘kijkgroen’ dat gevoelens van anonimiteit en onveiligheid kan versterken. Tijdens de voorbereidende workshops bleek dat er behoefte was aan meer onderling contact in de openbare ruimte
.”

Misschien is een goede openbare ruimte zolang we door de bouwcrisis amper (ver)bouwen wel de enige of de beste manier om te werken aan betere buurten.
Ik ben blij daaraan te kunnen bijdragen.