Triumph of the city

De tweede bijeenkomst van het great booksprogram van de Master of citydeveloper (MCD) ging over een boek van Edward Glaeser: Triumph of the city.

Het was al een aantal maanden terug dat ik het gelezen had, maar ik weet nog goed hoe ik er er door werd geraakt. Het boek is een pleidooi voor steden, zonder het platteland echt af te kraken. Het focust op mensen en hoe die samen tot de mooiste uitvindingen komen. Om elkaar te inspireren, basis te hebben voor ook kleinere markten etc heb je mensen in grotere dichtheden nodig.Mensen in steden dus. Daar is het de beste plek om tot nieuwe vindingen te komen die de mensheid verder brengt.

En als het niet goed gaat met een stad; ga dan niet investeren in gebouwen, maar in onderwijs; is de oproep. Zorg verder dat ook de middenklasse kan wonen in de stad.

Natuurlijk het is geschreven door een Amerikaanse econoom. Dat betekent dat in mijn ogen het belang van investeringen in de openbare ruimte door de overheid onderbelicht blijft. Maar in Amerika is de rol van de binnenstad misschien al lang overgenomen door binnenruimte in shopping Malls.
Gelukkig dat in Europa veel ontmoetingen en dynamiek nog in de openbare straat plaats vindt. ook daarvoor zijn genoeg mensen tegelijk handig.

Ik genoot er van over dit boek te praten met vakgenoten. Om samen te kijken of het te vertalen is naar de Nederlandse praktijk. En niet in de laatste plaats vond ik het leuk om Zef Hemel te horen over het boek.

Naderhand heb ik een paar oudere blogs van Zef gelezen over dit boek, zoals deze. Kennis en menselijk talent; dat zijn toch wel de echte drijvende krachten in de economie van vandaag; de overheid zou zich dat goed moeten realiseren.