Provinciaal RO-café

Zuid-Holland is gestart met een zeer leuk initiatief: een RO-café. Gisteren ging het over de combinatie van ruimte en economie. Na de opening door Gemma Smid werden er twee inleidingen gegeven.

De eerste inleiding werd gehouden door Ronald Wall van de Erasmus Universiteit die op grond van directe investeringen van bedrijven de relatie tussen steden onderzoekt. Zijn conclusie was met name dat de Zuidvleugel zich niet moet vergelijken met de Noordvleugel, maar zich beter kan richten op kennis over bijvoorbeeld Londen. Investeringen in de zuidvleugel zijn vaak van bedrijven met een hoofdvestiging buiten Nederland, onder anderen Londen. Richt je op de kenmerken die voor die bedrijven relevant zijn, was een boodschap die er volgens mij uitsprong.

Wall had ook een correlatie gevonden met het culturele aanbod of -klimaat van een stad en de investeringen van bedrijven. Wat hem wat verbaasde. Zelf herken ik echter dat besef uit vele recente beleidsnota’s. In economische plannen en structuurvisies wordt niet alleen groen en recreatie in de nabijheid genoemd. Maar juist ook het culturele aanbod als onderdeel van een woonmilieu wordt erkend als relevant.

De tweede inleider was Joks Janssen van de Provincie Brabant. Hij ging in op de brainportstrategie van Eindhoven en omgeving op de recente beleidsagenda van de provincie. Ik vond het mooi om te zien dat hij, als provinciemedewerker, zo vol overtuiging en trots de brainport verdedigde. Er leek geen competentiestrijd of zo te zijn tussen de stad, de regio en de provincie.

Op mijn vraag naar de bereidheid tot samenwerken tussen verschillende overheden in Brabant, gaf hij aan dat het waarschijnlijk erg samenhangt met het (historisch gegeven) Brabant-gevoel. Al verzweeg hij daarnaast de discussie rondom de shoppingmall evenmin. Mijns inziens is het erg belangrijk dat er als voorwaarde voor samenwerking in regionaal verband ook gedacht wordt in dat verband. Het zou, als je de zuidvleugel als eenheid voor economische groei wilt zien, niet uit moeten maken in welke gemeente een bedrijf zich gaat vestigen. Of een technologisch bedrijf in Rijswijk of in Delft komt zou niet relevant moeten zijn als je onderlinge concurrentie wilt voorkomen.

Tijdens de paneldiscussie onder leiding van Yvonne Zonderop kwam zijdelings ook de vraag voorbij of de zuidvleugel wel als een logische regio beschouwd kan worden. Is er wel een Zuid-Hollandgevoel, zoals dat blijkbaar in Brabant heerst? De discussie werd daarna lekker snel voorgezet bij de borrel. Ik kijk al uit naar het volgende RO-cafe van de provincie die in november gehouden wordt.