Debat

De bijeenkomst “ruimte zoekt programma” van vanmiddag bij BVR werd aangekondigd met de woorden “Het jubileum van de Architect komt op een moment dat de stedenbouw haar dieptepunt lijkt te hebben bereikt. De stedenbouw wordt onderhandelingsplanologie verweten en lijkt eerder een beweging die meegaat met de heersende politieke stromingen dan een autonoom vakgebied dat vanuit de eigen wetenschap betekenis geeft aan het vormgeven van steden en regionale netwerken. Men heeft het over de ruimtelijke ordening in crisis, het failliet van de stedenbouw, etc. Maar is dat zo?“.

Aan dat debat wilde ik graag meedoen. Een debat met betrekking tot stedenbouw, planologie wordt mijns inziens niet vaak gehouden. Blijkbaar was ik niet de enige die dat denkt, want bij de aftrap vandaag werd al gememoreerd dat ‘men zegt dat ontwerpers niet kunnen debateren. Laten wij vanmiddag het ongelijk daarvan aan te tonen’. Het was al met al erg leuk en leerzaam om aanwezig te zijn geweest.

De eerste deelsessie die ik bijwoonde ging over de A4 . Het hele tracé, hoe kan die meer zijn dan een verkeerskundig instrumentarium? Wat zou er dan aangedaan en omheen gedaan moeten worden om de A4 ruimtelijk beleefbaar te maken. Natuurlijk kwam de verzuchting om regie om de ontwerpen mogelijk te maken. Maar, zoals terecht werd gesteld, met ontwerp-verbeeldingen die door anderen niet begrepen worden en met het spreken van een eigen, andere taal, zul je beslissers, verkeerskundigen en bv ecologen niet overtuigen en meenemen. Hoe we daartoe wel zouden moeten komen, bleef helaas wat hangen.

Ik heb daarna twee erg leuke presentaties over ‘bloemkoolwijken’ gezien, aardige mensen gesproken. Hoorde enkele oplossingen die ik ook graag in bijvoorbeeld Tanthof zou willen zien. Maar een echt debat was er vanmiddag (nog) niet. Daarvoor hadden we denk ik meer tijd moeten nemen om naar de uitgangspunten van een ontwerp, of een opgave te gaan. Reden voor meer middagen verkenning onderling dus.