Carmiggeltschool

Hans van de Zijde (directeur Simon Carmiggeltschool) straalt me tegemoet als ik in de burgerzaal loop voor de ondertekening van het samenwerkingsconvenant “samen veiliger naar school”. Hij vertelt dat hij het verkeer rond en naar de school vele jaren geleden al zo belangrijk vond dat hij afspraken wilde maken. Dat mislukte toen. Nu is er wel een plan van de meest betrokken partijen. Het convenant wordt ondertekend door de gemeente, de politie, de schooldirecteur en de verkeerswerkgroep.

Het project ‘Samen Veiliger naar School’ heeft als doel de (subjectieve) verkeersveiligheid rondom scholen en op schoolroutes te verbeteren en een bewustwordingsproces op gang te brengen. Met het ondertekenen van het convenant beloven alle betrokken partijen een pakket van maatregelen uit te voeren. Dit zijn niet alleen infrastructurele maatregelen, maar ook maatregelen op het gebied van educatie, informatie, handhaving en mobiliteitsbeïnvloeding.

Een voorbeeld van een te nemen infrastructurele maatregel is het veiliger maken van een fietsoversteek; een voorbeeld van mobiliteitsbeïnvloeding is het opstellen van een gedragsprotocol, hoe de school en de ouders omgaan met verkeer van, naar en rond hun schoolomgeving.

Nog niet alle maatregelen zijn helemaal af. Het bijzonder is dat er ook door de kinderen zelf nagedacht wordt over oplossingen. De school was al betrokken bij de kasteelbank en kent dus de methode om kinderen zelf echte oplossingen te laten bedenken. Ik gaf in mijn speech aan dat ik vertrouwen heb in de kinderen.

Verder hadden we het natuurlijk ook over de vele bouwwerkzaamheden in Delft. Dat we als samenleving onze kinderen daarmee om moeten leren gaan: er zal nog wel een tijdje gebouwd worden namelijk.

Ook zag ik Margriet weer staan. Zij won de vorige verkeersquiz. Aanstaande dinsdag is de komende quiz: wie zou er dit jaar winnen?