Boomfeestdag

De 54-ste Boomfeestdag wordt gevierd op woensdag 17 maart met een toepasselijk thema: “Bomen maken onze buurt”. Het thema is mede bedacht door de gemeente Zwolle, dit jaar de gastgemeente voor de Nationale Viering van de Boomfeestdag. Met dit thema wordt nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de waarde en het belang van bomen in ons stedelijk gebied en dus in onze buurten.

De tijd dat bomen alleen een esthetische waarde hadden, ligt inmiddels achter ons.
want:

Bomen……

• hebben een functionele waarde. Ze maken ze straten, pleinen en parken leefbaar en zorgen, als ze maar oud genoeg kunnen worden, voor een duurzame woonomgeving.

• zijn goed voor onze gezondheid. Zij zorgen voor schone lucht, voor het welzijn en de gezondheid van mensen en dieren. Een goed voorbeeld is dat mensen die in een groene omgeving wonen minder vaak de huisarts bezoeken dan mensen die in een groenarme wijk wonen.

zijn belangrijk voor de lichamelijke, geestelijke en morele ontwikkeling van kinderen. Denk bijvoorbeeld aan groene speelplekken met klimbomen: afgelopen periode is in Delft 1 boom geplant met het oog op het erin klimmen, maar er zijn veel meer geschikte bomen daarvoor…

leveren geld op. De waarde van onroerend goed kan tot 15% hoger zijn in een groene bomenrijke buurt.

vervullen een belangrijke rol bij maatregelen tegen klimaatverandering. De temperaturen in de steden worden namelijk steeds hoger en het aanplanten van bomen zorgt voor verkoeling. Zo kan het onder een boom op een warme dag zo’n 10 tot 15°C koeler zijn. Het aanplanten van bomen kan één van de gemeentelijke maatregelen zijn tegen CO2-vervuiling: dit in het kader van het Kyoto-protocol.

• zijn van belang voor de houtproductie en voor de papierindustrie: hout wordt gebruikt voor het maken van bijvoorbeeld raamkozijnen, deuren, vloeren, banken, picknicksets etc. , maar ook om kranten, boeken en karton te maken. Als dit hout afkomstig is uit goedgekeurde productiebossen (FSC-gekeurd en/of PEFC-gekeurd), wordt deze houtkap gecompenseerd en het kappen wordt met beleid gedaan. Op deze wijze is bomenkap verantwoord. De producten van hout die we dus gebruiken in, aan, rondom en in de omgeving van woningen dragen eveneens bij aan een natuurlijke uitstraling van de buurt.

Kortom: een heel goed thema voor deze boomfeestdag.

In Delft is de opening om 9:00 in het poptapark. Basisschool De Omnibus, in samenwerking met Breed Welzijn Delft en de gemeente, viert de boomfeestdag tegelijk met een fleur-op actie en activiteit in het kader van Nederland Schoon.

Leerlingen van groep 7-8 gaan helpen met het planten van 20 bomen in het park. Het gaat om 10 verschillende soorten bomen.Een kastanjeboom wordt deels gesponsord door de Rabobank. Hans Werner, directievoorzitter van Rabobank Zuid-Holland Midden is dan ook aanwezig bij de aftrap van deze dag. Hieruit blijkt het belang dat alle partijen stellen in een mooi, groene en kindvriendelijke buurt.