Persbericht

Ik heb besloten niet terug te keren in een nieuw college. Ik heb het afgelopen weekend hard nagedacht wat de uitslag van de verkiezingen voor mij betekent. Met pijn in het hart heb ik besloten dat ik niet beschikbaar ben als wethouder voor de volgende periode.

Vanmiddag is vanuit de gemeente Delft het volgende persbericht uitgegaan over mijn keuze:

Wethouder Anne Koning keert niet terug in volgend college

Wethouder Anne Koning (PvdA) heeft bekendgemaakt niet te willen terugkeren in een volgend college. Anne Koning heeft haar besluit genomen na de voor haar partij teleurstellende verkiezingsuitslag van 3 maart.

Anne Koning trad, na een periode als gemeenteraadslid, in 2006 aan als wethouder voor ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, wijkaanpak en stadsbeheer, reiniging, toezicht en handhaving en het project Spoorzone. Zij kwam de afgelopen jaren in het nieuws met de verschillende kanten van haar portefeuille: het bouwen aan Delft, en dan met name de Spoorzone en het werken aan sociale, groene en kindvriendelijke buurten.

Wethouder Koning is trots op hetgeen zij in de afgelopen jaren heeft bereikt: “In 2006 kreeg ik namens de grootste collegepartij de verantwoordelijkheid voor het Spoorzoneproject. Ik ben er trots op dat we in 2008 -na een intensief traject- een nieuwe overeenkomst met het Rijk tekenden, waardoor Delft meer tunnel krijgt voor minder risico. De bouwfase is nog maar net begonnen en zal nog het nodige van Delftenaren vragen, maar het resultaat zal prachtig zijn. Ik ben overigens net zo trots op de dingen die zijn gebeurd om Delft kindvriendelijker, groener en verkeersveiliger te maken: de speelnatuur, diverse andere speelplekken, een beter bomenbeleid, fietsenstallingen bij scholen, tweerichting fietspaden. En we hebben met de stad een structuurvisie gemaakt en een prachtige visie openbare ruimte die leidraad zijn voor het werken aan een fijne stad.”

Wethouder Koning blijft aan totdat het nieuwe college aantreedt en verwacht eind april haar afscheid te houden. Zij benadrukt dat zij haar keuze om niet als wethouder door te gaan met pijn in het hart heeft gemaakt: “Ik heb altijd met veel passie en plezier gewerkt voor Delftenaren en Delft. Leidraad is voor mij dat ik de mensen respecteer en serieus neem. Daarom kan ik niet om de verkiezingsuitslag heen.”