woensdag

Er zijn veel dingen om over te schrijven in een week. Veel onderwerpen meld ik via twitter (www.twitter.com/annekoningdelft) en dus kies ik iets bijzonders uit om een blog over te maken.

Net heb ik gesproken over Green Urbanism (de duurzame stad). Ik geloof dat we de toekomst moeten zoeken in steden, en dat we toekomst houden met duurzaamheid. Denken over duurzame steden, en vooral hoe mijn gevoel van urgentie bijdraagt aan een betere werkelijkheid, geeft me energie.

Het gaat natuurlijk over het vraagstuk hoe we energie besparen, minder verslaafd raken aan fossiele brandstoffen, andere bronnen vinden. Maar het gaat mij ook om duurzame stedenbouw. Over het ontwerpen van een openbare ruimte die veilig is, waar je elkaar kunt ontmoeten. Een duurzame stad draagt bij aan een duurzame sociale samenleving.

Voor het duurzaamheidsvraagstuk in brede en enge zin heb je onderwijs, kennisontwikkeling nodig. Kinderen en jongeren verzinnen oplossingen en zijn vaak flexibeler om te komen tot gedragsverandering. Dat besef deed me terug denken aan afgelopen woensdag.

s Ochtends las ik voor aan een groep 1/2  van de Horizon/Anne de Vries. Een gekleurde klas waarin de taalachterstand bij sommigen herkenbaar was. Een klas vol kinderen die alle kansen kunnen gebruiken die wij, de maatschappij, hen kunnen bieden. En een klas ook met leergierige en sprankelende ogen.
In de middag de opening van een speelplek waar al meer dan 5 jaar geleden om gevraagd was bij de gemeente. Het extra speelplekken-geld dat we in deze periode vrijmaakten, en een geweldig ontwerp zorgde uiteindelijk voor de realisatie. Jong en oud is blij met dit nuttige gebruik van de openbare ruimte. Ook dat is een duurzame stad.