lessen over onze samenleving bij de Rembrandtschool

Maandagochtend vroeg stond ik bij de verkeersactie bij de Rembrandtschool. Bij deze school in de Buitenhof is het ’s ochtends, als de kinderen naar school komen, vaak een drukte van belang. Omdat veel ouders hun kinderen met de auto naar school brengen, is het onveilig voor voetgangers en fietsers (tussen de geparkeerde en rijdende auto’s door moeten lopen en fietsen).

Bij de school is een schoolzone ingesteld na overleg tussen school, ouders, gemeente en politie. Automobilisten worden erop gewezen dat zij in een schoolomgeving rijden en hun rijgedrag moeten aanpassen. Een stopverbod is ingesteld gedurende haal- en brengtijden en er is een inrijverbod tussen 08.00 en 09.00 in de De Gaullelaan.

Om hier aandacht voor te vragen deelden kinderen van de school tussen 8 en half 9 folders met het hele verhaal erin, uit bij de school. Dat kinderen zelf ook meewerken aan het verbeteren van de eigen omgeving leert hen ook hoe het in onze samenleving werkt. Dat is voor mij genoeg reden om er bij aanwezig te zijn. Ik wil hen meegeven dat het goed is om te werken aan een betere samenleving en dat ik trots ben op hun inzet.

Het is bovendien ook altijd gezellig en inspirerend om zo’n verkeersactie mee te maken. Maar wat gebeurde er ook: een ouder, in de auto, wil doorrijden terwijl er kinderen staan voor de straat met het inrijdverbod. De woorden die gebruikt worden zijn ook niet mis te verstaan.

In mijn speech na afloop van de actie heb ik de hele school verteld dat er helaas altijd een paar stomme volwassenen zijn. En dat rustig blijven, zoals de leerlingen deden, echt erg knap was. Problemen los je toch niet op met schelden en ruzie? Een meisje ging weg om het de wijkagent te vertellen: dat is slim.

Door deze, onverwachte en vreemde actie van 1 ouder, werd de ochtend een nog belangrijker les over hoe onze samenleving werkt. Ik ga er vanuit dat mijn aanwezigheid en toespraak ervoor zorgde dat de kinderen het geheel toch als een positieve ervaring beleefd hebben.

Verder waren er deze week veel avonden met overleg over de spoorzone. Avonden over de tijdelijke situatie, een win-win tafel over bereikbaarheid en een informatieavond over het herziene bestemmingsplan. Ook besloot het college hoe de stadsdialoog over de vier bijzondere plekken in de spoorzone gehouden wordt. Zie voor het laatste onderwerp het persbericht en het stuk zelf.

Tenslotte was er deze week een belangrijke vergadering van de commissie ruimte en verkeer. We spraken onder andere over de startnotitie voor het project mer voor de tu wijk. Er waren twee insprekers vanuit de belangenvereniging TU Noord, die naast hun zorgen ook vertelden dat de gemeente in de laatste gesprekken echt luisterde en dat wordt gewaardeerd. De beide bijdrages zijn te vinden op de site van tu noord.