Afval

Gisteren heb ik een aantal mensen in het zonnetje gezet door hen als zwerfafval-pakker een speldje uit te reiken. Via dit weblog wil ik onze waardering ook graag “uitspreken”. Van iedereen zijn meerdere redenen gegeven voor de ZAP-speld en de waardering namens gemeente en haar partners (zoals woningcorperaties en BWD). Dit blog wordt te lang als ik alle redenen opneem; u ziet dus een selectie.

* De heer Horreweg zet zich al jaren op allerlei manieren in voor de leefbaarheid in zijn wijk, o.a. organiseert hij voor de vijfde keer op rij het Kerstfeest voor Tanthof, en hij ruimt het zwerfafval in zijn woonbuurt op.

* De heren Kees Ruigrok en Paul Kremers zetten zich al jarenlang in voor het Olofsparkje, ruimen bv de vuurwerkresten op, regelen fleur-op-acties en voeren het sleutelbeheer.

* De heer Henk van de Laan zorgt er voor  dat de dierenweide in het Hof van Delftpark en de omgeving daarvan er elk weekeinde verzorgd bij ligt. Er is daar helaas regelmatig rommel op te ruimen dat tussen de dieren ligt. Hij zorgt ook voor de dieren.

* De heer M. van Dien en een aantal medebewoners aan de Vrijenbanselaan ruimen dagelijks het zwerfval op dat voor hun deur en ter hoogte van de tramhalte ligt. Hij is verder oa oprichter van het Deborah huis: een huis waar kankerpatienten elkaar kunnen ontmoeten

* Mevrouw Annie de Vreede-Fokkes is een graag geziene vrouw in de Poptahof die opruimt en klaar staat voor haar buren; zij ruimt het zwerfafval rond de Moe’stuin in de Poptahof altijd op. Ze zit ook in de wijkkrantredactie.

* De heer Sjirk Haaksma is een van de mensen die zich bezig houdt met het schoon houden van Het Carto (aan het Oosteinde) en langs de Schie op de Oranje Plantage waar veel hangjeugd aanwezig is. Hij neemt ook deel aan de Cartowerkgroep.

* Mevrouw Loes van Damme was zelf niet aanwezig door het werk in de winkel. Een vertegenwoordiger van de Bewonerswerkgroep Binnenstad Noord nam de oorkonde en ZAP-speld in ontvangst met de belofteonze waardering door te geven. Al vele jaren is zij actief in het schoonhouden van een groot deel van de Choorstraat. Ze kreeg een keer BIJNA een boete door het zwerfafval dat ze in haar eigen container stopte en die daardoor overvol was.

* Mevrouw Carina Dobbelaar moest ook werken in haar winkel: zij is actief in het schoonhouden van het winkelcentrum Dashof, waarbij zij ook regelmatig de omgeving van de winkel schoonveegt in overleg met de reinigingsmensen.

Ik sprak ook nog speciale dank uit aan het adres van de heer Henk van Bergen, die naast het opruimen van de Breestraat en de Gasthuisplaats ook altijd wijst op verbeteringen voor een schoene, groene en speelbare openbare ruimte. Dat past perfect bij zijn functies in het bewonersoverleg Binnenstad Zuid en de belangenvereniging Zuidpoort.

Dit zijn natuurlijk niet de enige inwoners die in Delft actief zijn met het schoonhouden van hun buurt. Ook vorig jaar zijn er ZAP-speldjes uitgereikt. We doen dat in het kader van de een actieprogramma dat nog doorloopt tot in 2010.

We kennen bovendien ook initiatieven van andere partijen, die ik hier graag even wil noemen, zoals:
* Kinderen van basisschool de Horizon; zij maken op woensdagmiddag in samenwerking met Woonbron en met medewerking van de gemeentemedewerkers van stadsbeheer de wijk Gillis schoon.
* Stichting PerspeKtief werkt samen met de gemeente aan een leefbare omgeving. Het  dienstencentrum voor dak- en thuislozen aan de Surinamestraat, de gemeente Delft en het Beheerplatform Surinamestraat en omgeving hebben afspraken gemaakt en vastgelegd in een beheerplan. Het voorkomen en het aanpakken van zwerfafval is een onderdeel van dit beheerplan.
* De Oostpoortschool (binnenstad) is een school die er erg voor is om de kinderen bewust te laten worden van ‘maatschappelijk verantwoord gedrag’. Zo hebben zij in de week van Nederland Schoon ’t Carto en ’t hartjesveld opgeruimd en schoon gemaakt.
* Bij Korfbalclub Fortuna in de Wippolder werken de complexbeheerder en nog twee heren samen aan het schoonhouden van het openbare parkeerterrein.

Meer informatie via: www.samenwerkenaaneenschonernederland.nl en foto’s van de uitreiking via http://www.pvdadelft.nl/index.asp?id=2689&column=

Na deze leuke, positieve bijeenkomst, gooide ik de symbolische eerste zak met kunststof-afval in een kunststof-bak aan de ooststingel. Er zijn inmiddels meerdere containers in Delft en er komen er ook nog een aantal bij. Meer informatie via www.plasticheroes.nl en op de gemeentesite over afval (via de ingekorte url) http://tinyurl.com/yefe7sj. Daarkun je ook door klikken om meer te lezen over de afval-ontwerpwedstrijd.