Week 39

Er zijn zoveel zaken waarover ik zou willen schrijven gebeurt deze week (21-27 sept) dat ik niet wil kiezen. Hieronder dus korte beschrijvingen.

Wijkschouw Voordijkshoorn
Maandag liet de nieuwe wijkcoordinator verschillende zaken in Vrijenban zien.
Kinderen van het Mozaiek lieten zien hoe het kindlint werkt en vertelden ondertussen over de buurt waarin ze leven. Nog meer speelplekken en minder auto’s, dat lijkt hen wel wat. Al met al is het goed wonen vinden ze.
Daarna naar de wijkpost van stadsbeheer. We praten over de dierenweide die draait met inzet van vrijwilligers en gemeente. Ik zou de dierenweide in de toekomst willen laten uitgroeien tot kinderboerderij. Met de komt van harnaschpolder is daar ruimte voor een 3e plek.
En tenslotte naar de kogelgieterij, waar bewoners, verstia en perspectief vertellen over de hat-eenheden. Die worden op den duur ingezet voor de doelgroep van perspectief. De buurt is tevreden over het contact met alle organisaties, en er worden gelijk nog wat knelpunten getoond. Want het kan nog steeds beter.
Onderweg hoor ik dat er een onderzoek gehouden wordt over de buurt bij oa de plusmarkt (winkelcentrum Foreestweg). Er lijken wel kansen voor verbetering te liggen. Die zullen we dus samen moeten oppakken.

Structuurvisie
Dinsdag praten we met de lokale sociaal economische raad (ser) over de structuurvisie in wording. Er kunnen nog wat uitgangspunten uit ons werk helderder worden gemaakt in de tekst. Zo staat er onvoldoende in de concepttekst dat we in Delft werken in woongebieden nastreven. De buurtwinkel,  kapper, fietsenmaker, maar ook bv architectenburo’s horen er bij. Niet alleen vanwege de economie en werkgelegenheid, maar ook voor leefbare buurten.

spoorzone en tic
Woensdag sprak ik over twee belangrijke ontwikkelingen in Delft: de spoorzone en het technologisch innovatief complex. Over dat laatste, en nog breder, ging het in de middag op een symposium. Sprekers namen ons mee in de belangrijke aspecten van scienceparks. Ik vind de term “clean technology” voor de focus van het TIC, erg mooi. Maar ik mis de design/architectuur-kant van Delft in de verhalen. Zouden dergelijke bedrijven niet op Technopolis willen zitten? Helaas moest ik eerder weg om in Haaglanden over het MIRT (meerjaren-investeringsplan in ruimte & transport) te praten met andere verkeerswethouders.

Een buro dat onderzoek doet naar de sturingsmogelijkheden van de gemeenteraad kwam in de ochtend langs. Zij brengen een rapport uit aan de nieuwe gemeenteraad. Ik gaf mijn beeld van de risico’s en de beheersmaatregelen (na ondertekening minister in juli 2008 ligt het risico van de tunnel bij V&W; anders was er geen project geweest). En kon ondertussen vertellen dat we met de spoorzone niet alleen een prachtig stuk stad en openbare ruimte krijgen, maar dat we er ook meer huizen bouwen dan in HarnaschPolder.

TU-wijk
Donderdagochtend hadden we stuurgroep studentenhuisvesting. TU Delft, Duwo en gemeente constateerde dat onze samenwerking vruchten afwerpt en ook prettig verloopt. Niet alle kansen kunnen werkelijkheid worden, maar we bespreken het open en proberen alle belemmeringen weg te nemen. Ook kwam langs dat een ouderwetse campus, een stuk stad voor alleen de universiteit, niet past bij Delft.  Onze TU-wijk is onderdeel van de stad en zal ook meerdere functies hebben: natuurlijk leren en onderzoek, maar ook bedrijvigheid, wonen, sport en ontspanning.
Na de lunch was de wijkschouw wippolder. We hoorden van vidomes  over de plannen met de Telderslaan, zagen bij de speelplek aan de Frederik Hendrikstraat dat het voetballen soms auto’s kan raken. De speelplek aan de kanaalweg krijgt gelukkig al vorm. Op de bankjes bij de sebastiaansbrug zitten nogal eens jongeren. De wijkagent vertelde er beeldend bij.

Daarna ging ik onder de A13 door op weg naar begraafplaats Iepenhof. Daar werd de symbolische eerste paal voor het crematorium van de Laatste Eer geslagen. Ik vertelde er dat dit project helemaal past bij de verbonden, dynamische, duurzame stad. Verbondenheid kenmerkt de “laatste eer”; een vereniging zonder winstoogmerk. En het gebouw zal ook gebruikt worden door de gemeente en het is geschikt voor verschillende afscheidsrituelen. Een dynamische stad is altijd in beweging op weg naar vernieuwing en verbetering. Bouwen hoort daarbij. Maar de dynamische stad Delft is ook internationaal. Cremeren past erg in ons streven dat we ruimte geven aan andere culturen. Duurzaam is het ontwerp niet alleen vanwege het sedumdak of de bijzondere engergiehuishouding; het ontwerp is ook duurzaam, want geinspireerd op en passend in de omgeving.

De dag ging verder met de aftrapbijeenkomst voor de bouw aan De Vries van Heijstplantsoen. In een oude collegezaal in mijnbouwstraat 120 zagen oa de huidige omwonenden eerst een presentatie van de architect. Ze legde uit hoe ze het nieuwe en het oude deel opelkaar heeft afgestemd. En hoe het nieuwe deel past bij de oude monumentale universiteitspanden ernaast. Janwillem van Beek (directeur Duwo-Delft) bedankte de bewoners voor het vertrouwen waardoor dit bouwplan verder kan. Hij gaf aan een betere dialoog over bouwplannen te willen. Ook sprak hij zijn waardering uit voor mijn bestuurlijke lef. Samen met Paul Rullmann en Janwillem ga ik ook graag verder met het gesprek met de bewoners over de toekomst van de tu-wijk.

Verkeersborden
Vrijdagmiddag kreeg ik verkeersborden overhandigd van kinderen van de Max Havelaarschool. Ze vroegen zo aandacht voor de oversteek phoenixstraat-schoolstraat. Ik had woensdagavond laat een mailtje gehad en had er natuurlijk gelijk tijd voor gemaakt. Kinderen die zelf bewust bezig zijn met verkeersveiligheid verdienen alle lof. Ik kon ze vertellen dat we net een paar dagen eerder besloten hadden om de verkeerslichten te verschuiven. Zodat de oversteek over de busbaan (nu ook met auto’s er op) niet meer eng voelt. Er was die nacht al tot laat aangewerkt.

Wijkfeest
Vandaag, zaterdag, vier ik in twee wijken een feest mee. Het tweejaarlijks wijkfeest in de wippolder heb ik net geopend en zodadelijk onthul ik een kunstwerk bij de molenbuurt.

Ik had, kortom, een zeer geslaagde week in Delft.