verkiezingsprogramma

Op 3 maart 2010 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Al voor de zomervakantie is de PvdA Delft daarom begonnen om het nieuwe verkiezingsprogramma te maken. Voor de vakantie hebben we gevraagd aan de stad wat zij nu goed vinden en wat beter kan.

Daarvoor hebben we oproepen geplaatst, intern gesproken, twee zaterdagen op straat gestaan (In de Hoven en Bastiaanplein), een avond gehad met bewonersorganisaties, diverse interviews en een lunch met genodigden. Zelf heb ik ook personen gericht benaderd via de email.

Een hele hoop input leverde dat op. Nu werken we dat uit via onze vier thema’s in een ruwe versie van het programma. De thema’s zijn Mens, Leef, Werk en Denk.

Ik ben er erg trots op dat we onze ruwe versie van het programma ook gaan bespreken met een aantal mensen dat voor de zomervakantie input gaf. Daarmee laten we mensen volop meedenken, staan we open voor verbetering en leggen we verantwoording af.

Het gaat niet alleen om wat je wilt bereiken in de stad. Het gaat er, vooral nu, ook om hoe je dat wilt doen. Ik kan trots zeggen dat mijn PvdA het samen wil doen in Delft. Samen weten we meer en samen staan we sterker. Of anders gezegd: “Delftenaren doen het met elkaar”.