waterconferentie

Begin oktober is er in Delft al weer de derde waterconferentie. Zie (punt acht) News NWP

Ik ben gevraagd de workshop over de ruimtelijke inpassing te begeleiden. Daarvoor dacht ik wat te surfen op internet.

Ik denk al vaak over de binnenstedelijk inpassing van water voor voldoende kwantiteit (genoeg ruimte voor oppervlakte water) en kwaliteit (naturvriendelijke oevers en water gerichte stedenbouw). Ook de riolen (gescheiden systemen) zijn geen vreemd onderwerp, gezien mijn  portefeuille.

Maar ook over dijkversterking heb ik belangrijke zaken gelezen. Informatief is bijvoorbeeld natuurinformatie.nl

Als je de plaatjes ziet van de impact van de dijkverzwaring, dan snap ik dat er mensen zijn die zoeken naar alternatieven voor traditionele dijkversterking, naar een meer natuurlijke inpassing: kustverbetering dus.¬† Dat dat niet alleen vanuit natuurminnaars of kennisontwikkelaars komt, bewijst een site van de Kamer van Koophandel. Hier worden betrokkenen gewezen op een inspraak periode: “startnotitie ter inzage”

Ik ben benieuwd of ook dit aspect van watertechnologie en de ruimtelijke inpassing tijdens de waterconferentie aan de orde komt.