meer spoor en asfalt

Gisterenmiddag kwamen de eerste mails, telefoontjes en sms-en over het besluit van ministers Cramer en Eurlings. Ze maakten bekend de mobiliteitsproblemen tussen Rotterdam en Den Haag niet alleen met asfalt op te willen lossen. Naast de keuze voor de aanleg van de A4 midden-delfland is ook gekozen voor “metro-achtig hoog frequent spoorvervoer”; meer treinen door meer rails.
Vanuit Delft geven we al heel lang aan dat 4 sporigheid nodig lijkt voor een echte mobiliteitsoplossing. Ons verhaal blijkt dus aangekomen te zijn. Ik hoop dat het op tijd is om gelijk het ondergrondse station Delft cs geheel in te richten en de tunnelbuizen voor spoor 3 en 4 gelijk na de bouw ook van rails te voorzien.

 persbericht ministerie verkeer en waterstaat: http://www.verkeerenwaterstaat.nl/actueel/nieuws/besluittotaanlega4delftschiedam.aspx

persbericht ministerie vrom:
http://www.vrom.nl/pagina.html?id=43990

Met de keuze voor spoorverbuddeling ben ik erg blij. Over de A4 ligt dat iets ingewikkelder. Delft had ingebracht dat er beter eerst goed gekeken kon worden naar de effecten van de A13/A16. Hoe dan ook: Delft tekende een convenant over de inpassing van de A4. Ik ga er dus vanuit dat de afspraken in het IODS (integrale ontwikkeling Delft-Schiedam) verder uitgewerkt gaan worden.