Tanthof

Vanmiddag was ik op wijkbezoek in Tanthof. Met professionals fietste ik door de wijk. Zij lieten me verschillende zaken zien. Dat werkt bij mij soms beter dan een heel verhaal op papier achter mijn bureau.

Zo spraken we ook bij een speelplek over de manier waarop bewoners meedenken over de nieuwe inrichting. Wat wordt het nieuwe speeltoestel, maar ook wat zijn de “gebruiksregels”. Twee bewoners kwamen vertellen wat zij graag zien. Een mevrouw wil graag gebruiksafspraken zoals bij de Zambezilaan. Daar opende ik (met een jongen uit de buurt) woensdag de nieuwe speelplek (een soort fitness aparaat) en een bord met de gebruiksregels. Afspraken als “muziek mag, maar niet te hard” en “respecteer elkaar: fair play”.

Het blijkt keer op keer: het gaat niet alleen om de inrichting, het groen, de straat of de speelplek. Het gaat ook om de manier waarop je er mee omgaat.

Na de fietstocht vertelde de wijkinspecteur (inspecteur openbare ruimte) over zijn activiteiten. Een derde heeft te maken met afval. Ook spraken we over hoe om te gaan met het hondenpoep-probleem. En tanthof-bewoner Henk Klootwijk bracht een aantal zaken onder de aandacht. Hij vertelde tussendoor dat hij mag schrijven voor het AD als wijkredacteur.