Nederlander

Vorige week kreeg een verzameling mensen het Nederlanderschap. Als loco-burgemeester nam ik de verklaring of eed af. Bij de aanvaarding van het Nederlanderschap spreek je tegenwoordig uit dat je de rechten en plichten erkent.

De erkenning van de waarden in onze grondwet hoort daarbij. Dat we niet discrimineren,  een scheiding hebben van kerk en staat, een democratische rechtstaat zijn en dat de vrijheid van meningsuiting gepaard hoort te gaan met de wil niet onnodig te kwetsen. Het zijn voor sommige wat zware woorden, maar het is zo essentieel voor Nederland en dus bij de keuze voor deze nieuwe nationaliteit. Geboren Nederlanders zouden daar ook periodiek over kunnen nadenken.

Ik benadrukte dat de tolerantie onderling tegenwoordig onder druk lijkt te staan. Ik riep hen op er aan te blijven werken dat er in de toekomst nog meer mensen graag Nederlander worden; dat we een gastvrij en tolerant land blijven.  

Terwijl ik rond keek in de zaal zag ik een plechtige trots op de gezichten. Volgens mij is het Nederlanderschap door hen in volle en oprechte bewustzijn met overgave aanvaard.