Aanbesteding afval

Vanwege de blog van 17 augustus kreeg ik de vraag iets meer te schrijven over de aanbesteding van het huishoudelijk afval. Bij deze.

Ons huishoudelijk afval wordt tegen betaling verwerkt of eigenlijk verbrand. Daarmee wordt energie opgewekt. De contracten met een verwerkingsbedrijf lopen meestal enkele jaren. Delft had al een contract toen we bij de gemeenschappelijke regeling Avalex gingen. Dat loopt af op 31-12-2009. Ook de contracten van veel andere Avalexgemeenten lopen op die datum af, net als van de Irado-gemeenten Schiedam en Vlaardingen.

Vanuit de gedachte “massa=kassa” zijn we samen gaan aanbesteden. Daarmee bedoelen we dat als je meer afval aanbiedt, je een lager bedrag per ton hoeft te betalen. Maar bij deze aanbesteding keken we niet alleen naar het gunstigste tarief, we keken ook naar het milieurendement.

Dat kwam beiden mooi uit bij de inschrijving van Twence, een afvalverwerkingsbedrijf in Twente. Een lage prijs, het afval wordt per schip vervoerd in plaats van per vrachtwagen en het energetisch rendement van de verbrandingslijnen van Twence, zijn bepalend geweest voor de opdrachtverlening. http://www.twence.nl/   

De totale besparing voor Avalex is 4 miljoen. Voor de gemeente Delft betekent de aanbesteding van het restafval, grof brandbaar afval en gft een besparing van 1,2 miljoen euro. Dat geld zouden we (deels) kunnen gebruiken om de stad schoner te houden. Over het grofvuil en de binnenstad krijg ik vaak klachten. Dus dat zou best wat beter mogen.

Tegelijkertijd is het goed om de rekening die op de deurmat valt in ieder geval niet te verhogen. Elk jaar zoekt de gemeente een manier om de normale (nominale) prijsstijging door het stijgen van lonen en prijzen te betalen. Die stijging vanuit het afval hoeft niet bij de bewoners te landen lijkt mij.

We proberen (als college van B&W) dit resultaat nog te verwerken in de programmabegroting. Dat is wel haastwerk omdat die binnen een week helemaal afgerond moet zijn om aan de gemeenteraadsleden te geven. Die besluiten over de begroting 2010 en verder in november.