Aanbesteding

Het reces van de gemeenteraad duurt nog een week, maar je merkt al dat de vakantie(periode) voor veel mensen afloopt. De OWEE draagt daar natuurlijk ook zichtbaar aan bij.

De afgelopen weken gaf ik prioriteit aan andere dingen dan deze website. Vandaag maak ik er weer tijd voor ivm de aanbestedingsprocedure van de sebastiaansbrug. Vanmiddag heb ik het collegebesluit van donderdag aan de pers toegelicht om die procedure te stoppen.

In de eerste fase van de aanbestedingsprocedure bleek er maar 1 aannemer te zijn die aan alle eisen voldeed van de gemeente, het stadsgewest Haaglanden en de provincie Zuid Holland. In de tweede fase was het de bedoelding dat meerdere geschikte aannemers, tegen vergoeding, een offerte zouden indienen zodat we de scherpste prijs zouden krijgen. Dat is de hele essentie van aanbestedingen vormgeven: door concurrentie een zo voordelig mogelijke prijs krijgen. We werken immers met gemeenschapsgeld.

Een gevolg van het afbreken kan helaas wel zijn dat de brug niet opgeknapt gaat worden tussen januari en half november 2010 . Ik kon niet vertellen wat we nu wel gaan doen.

Er gaan gelukkig een hele boel dingen goed in Delft. De Jaffalaan, de rotonde aan de Westlandseweg, de Papsouwselaan; allemaal infrastructureel werk dat gewoon goed verloopt. Ik vond het verhaal in de Delft op Zondag van gisteren dan ook prettig. De ondernemers geven aan dat de gevreesde overlast hen meevalt. http://www.delftopzondag.nl/athena/site/php/dekrantonline_show_3519_1.html

En de aanbesteding van het verwerken van ons afval is ook (heel) goed afgelopen. Ik verwijs even naar het persbericht: http://www.gemeentedelft.info/gvscriptvk/dspage.asp?objectid=37143

Dat maakt het natuurlijk wel extra jammer dat we de geplande en bewust gekozen procedure voor de Sebastiaansbrug hebben moeten afbreken. Maar dat leek ons al met al wel beter dan dadelijk een te dure verbouwing.