valentijn

Volgens de krant is er onderzocht dat een kwart van de Nederlandser iets doet rondom valentijn. Waarschijnlijk zeggen veel mensen dat ze geen speciale datum nodig hebben om hun vriendschap en/of liefde te tonen. Ik gun iedereen wel dat het er dan (op een ander moment) van komt. En zelf ben ik blij met de mooie bos rozen.

Deze week werd er in de raadscommissie Ruimte en Verkeer gesproken over het parkeren in de schil rond de binnenstad. Dat het voor de bezoekers aan de (bewoners en ondernemers in de) stad, niet altijd helder is wat het parkeerregiem is, werd breed gedeeld. De mate waarin je daar nu iets aan moet doen verschilde van partij tot partij. Er zullen dus zeker aanpassingen op het collegestuk in discussie komen bij de gemeenteraad volgende week donderdag.