rood op straat

Vandaag, zaterdag 7 februari, gingen in Nederland veel PvdA-er de straat op. Rood op straat noemen we dat. We hadden een flyer gekregen met 10 stellingen over integratie.
Een stelling is “Investeren in werk, onderwijs en armoedebestrijding is cruciaal om er voor te zorgen dat iedereen volop mee kan doen in de samenleving.” en een ander: “Burgerschap betekent niet alleen van je eigen rechten en vrijheid gebruik maken maar ook opkomen voor die van de ander. Daarom moet iedereen de wettelijke gelijkheid tussen mannen en vrouwen en homo’s en hetero’s erkennen.”
Ik ben er trots op dat mijn partij van de arbeid de discussie aangaat. Ik hoop wel dat we de nuance kunnen blijven vinden in dit onderwerp. En ik hoop dat we echt durven kijken naar onze eigen rol. Politici moeten niet alleen nadenken over de doelen die je nastreeft, maar ook hoe je dat doet.

In Delft deelden we ook rozen uit aan de mensen die langs de kraam kwamen. We hopen zo aandacht te vestigen op de “Delftse Roos”. De vrouwendag (8 maart) is voor ons aanleiding om bijzondere vrouwen in het zonnetje te zetten. Zonder mensen die net dat beetje extra doen voor een ander is onze stad echt minder fijn om in te wonen. Kent u iemand die in het zonnetje gezet mag worden voor haar bijzondere bijdrage, mailt u dat dan aan pvda@delft.nl (voor 25 feb en met een motivatie).