Wijkaanpak

De nota “samenwerken aan sterke wijken” is deze week aangeboden aan de gemeenteraad. Als hoofddoelstelling van het programma hebben we het volgende geformuleerd: “Samenwerken aan sterke wijken door het bevorderen en stimuleren van stijgingsprocessen (bewoners komen vooruit in hun buurt/wijk) en processen van binding (bewoners voelen zich thuis, zijn betrokken bij de buurt/wijk en elkaar)”.

Nog steeds is leefbaarheid (schoon, groen, heel, kindveilig etc) belangrijk als je de wijkaanpak beziet. Daarbij komt het besef dat sociale stijging, of zoals mijn collega Bolten zegt “empowerment”, wezenlijk is. De stad als emancipatiemachine is een beeld dat mij aanspreekt.

Verder ben ik deze week onder andere bij een bijeenkomst geweest over binnenstedelijk groen en bij een voorstelling in theater de Veste. Het zette me aan het denken over de toekomstige inrichting van Delft. Een stad heeft behoefte aan plek voor groen, en voor culturele ontspanning. Maar ook aan ruimte voor inspanning (bv sport) en creatieve verwondering. Het thema ‘ontspanning en inspanning’ lijkt zichzelf tegen te spreken, maar een grasveld kan een plek zijn voor een voetbalwedstrijd, in het gras liggen kijken naar de wolken, een picknick en een voorstelling.