wijkinspecteur tanthof

De gemeente werkt al op veel fronten wijk- en buurtgericht . Donderdag kreeg ik het eerste visitekaartje van de wijkinspecteur voor tanthof. Als de pilot goed gaat, krijgen ook andere wijken inspecteurs openbare ruimte. Dit moet bijdragen aan de leefbaarheid van een wijk. De controleurs letten op zaken als grofvuil, hondenoverlast, verkeerd geparkeerde wagens en het illegaal in gebruik nemen van de openbare ruimte. Daarnaast kunnen ze mensen op weg helpen met vragen.

Maar het is natuurlijk meer: door zo in de wijk te werken ben je echt ogen en oren in de wijk.  Daarom is het belangrijk dat de wijkinspecteur samenwerkt met anderen zoals de mensen van de woningbouwcorperaties, de politie, het team van stadsbeheer, de kinderopvang etc. Ook zij zijn ogen en oren in de wijk en werken aan de leefbaarheid.