Isaac da Costa

Het Achterom won de publieksprijs via de Delft op Zondag en de Isaac da Costalaan won de juryprijs voor de leukste straat van Delft 2008. Afgelopen woensdag werd het bekend gemaakt tijdens een druk bezochte bijeenkomst in het stadhuis.

Ik zocht daarom een mooie strofe van deze amsterdamse dichter. Dat viel niet mee. Ik vond deze nog de beste (uit Geluk en Plicht – 1820): 

Neen! heerschappij, noch rang, noch schatten
doen, stervling! u gelukkig zijn;
’t is zorg en lust wat zy bevatten,
en al hun heilbelofte is schijn;
verblinden is de glans der kroonen,
verlokkend is de praal der macht:
maar ach! waar hun bezitters wonen,
daar houdt een eeuwige onrust wacht!

De jury lette dit jaar weer op een straat waar men ook lastige dingen samen kan delen. Niet alleen feesten en leuke dingen doen, maar ook samen verantwoordelijkheid nemen voor elkaar. Dat zagen we het meeste terug bij deze inzending.

Deze week vierde ik verder met Haaglanden en de provincie dat we het stationsgebied Delft-Zuid gaan opknappen. En ik sprak bij de opening van het nieuwe hotel van Tulip bij Ikea.