Hoogspanning

Maandag 14 mei is de laatste dag waarop er opmerkingen over de startnotitie voor de voorgenomen bouw van een hoogspanningsleiding bij het Inspraakpunt, Postbus 30316, 2500 DH Den Haag.

In de media en in de stad blijkt dat veel mensen zich zorgen maken over het gevaar voor de gezondheid bij een dergelijke masten. Het risico is het beste te ondervangen door de leidingen zo ver als mogelijk van de huizen te houden; ook als het een ondergrondstrace wordt.
Dat er vanuit Delft breed gepleit wordt voor een ondergrondstrace heeft te maken met de aantasting van het Midden-Delfland gebied door masten.

Deze week nam het college ook het besluit om in te steken op aardgasbussen voor het openbaar vervoer. Ook dat is goed voor de gezondheid van mens en natuur. Binnen Haaglanden was nog wel de vraag of aardgasbussen niet veel duurder uitkomen. Dat moeten we dus nog wel afwachten.

Steun onze oproep

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *