.

Ruimte voor en met de jeugd

31 januari 2011

Het platform Ruimte voor de Jeugd kwam afgelopen vrijdag bij elkaar in Utrecht. Vanuit allerlei organisaties en disciplines wordt samengewerkt en informatie uitgewisseld over spelen en de bewegingsvrijheid van kinderen in de buitenruimte. Na mijn wethouderschap was ik er niet meer geweest, tot vrijdag dus.

Lees verder

Bewegen

23 januari 2011

Op een nieuwjaarsreceptie vertel ik enthousiast net gehoord te hebben over de laatste ontwikkelingen bij TNO/gezonde wijk.

Lees verder

Bouwen in Zuid-Holland

18 januari 2011

Van de provincie Zuid-Holland heb ik een terugblik op de collegeperiode 2007-2011 gekregen, met als titel “duurzaam gedacht, duurzaam gedaan”.

Lees verder

Twee maart

7 januari 2011

Dit heb ik bij elkaar gezocht in verband met de nieuwjaarsreceptie van de PvdA afdeling Delft/Midden-Delfland op 7 januari.

Lees verder

Natuurwet

5 januari 2011

Job Cohen heeft namens de Partij van de Arbeid afgelopen zondag (actie hart voor natuur) aangekondigd dat er een initiatief wetsvoorstel komt: wet basisnatuur. Hierin wordt dan
* vastgelegd wanneer de ecologische hoofdstructuur (netwerk van natuurgebieden) er moet zijn
* waarin natuurcompensatie geregeld wordt (als natuur moet verdwijnen voor een weg ofzo dan op een andere plek nieuwe natuur regelen)
* en natuurwetgeving (uit Europa en Nederland) samenbrengt.

Lees verder